Közgyűlés a vadonatúj sportcsarnokban

Tulajdonképpen először lehet megnézni az új kézilabdacsarnokot a szeptember 29-i SZKSK-közgyűlésen. A közgyűlés napirendjén nem mellesleg sok fontos témában születik döntés: így például a költségvetés-tervezet elfogadás, tisztújítás, a csarnok üzemeltető gazdasági társaság alapítása stb.

Az elnökség teljes meghívója alább olvasható:

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör

Kedves Tagok! Kedves Szülők! Kedves Sportolók!

A Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör elnökségének döntése alapján ezúton meghívom Önöket Egyesületünk közgyűlésére.

A közgyűlés helye (a székhelytől eltérően): 2310. Szigetszentmiklós, Temesvári u. 13291/5 HRSZ. - Új Kézilabda Sportcsarnok A közgyűlés ideje: 2020. szeptember 29. 18:00 óra A megismételt közgyűlés helye, ideje: 2310. Szigetszentmiklós, Temesvári u. 13291/5 HRSZ. - Új Kézilabda Sportcsarnok 2020. szeptember 29. 18:30 óra.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

A megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályok: Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül, határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban előre tájékoztatták. A határozatképességet a közgyűlésen a döntések előtt az elnök ellenőrzi.

Tervezett napirend:

1. napirendi pont: Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és –hitelesítők megválasztása
2. napirendi pont: Az Elnök tájékoztatása az elmúlt időszak eseményeiről, az elért eredményekről, a jövőbeli tervekről
3. napirendi pont: 2019. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámoló jóváhagyása
4. napirendi pont: Pénzügyi terv, 2020. évi költségvetés-tervezet elfogadása
5. napirendi pont: Elnökségi tisztújítás
6. napirendi pont: Felügyelő Bizottsági tisztújítás
7. napirendi pont: Székhely módosítás
8. napirendi pont: Csarnok üzemeltető gazdasági társaság alapítása
9. napirendi pont: Egyebek

A napirendi pontokkal kapcsolatos írásbeli anyagok a 2310 Szigetszentmiklós, Szélső u. 2. szám alatti iratmegőrzési helyen, Kovács István elnöknél tekinthetők meg.

A SZKSK tagjai, vagy szervei által indokolással együtt beterjesztett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha a közgyűlés időpontja előtt legalább 21 nappal írásban benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után, vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a jelenlévők 2/3-os többsége ezzel egyetért.

A tisztségviselőket választó közgyűlés előtt legalább 1 hónappal a SZKSK elnöksége jelölőbizottságot hoz létre. A jelölő bizottságnak a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát ezen bizottság elnöke terjeszti a közgyűlés elé. A jelölőlistát a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel kiegészítheti. A jelölő bizottság tagjai: Vas János, Bujtor Csabáné, Semsei Ferenc

A jelen meghívó a www.szksk.hu hivatalos honlapján és a Szigetszentmiklósi-Kézilabda-Sport-Kör hivatalos facebook oldalán is közzétételre kerül.

Kérjük, hogy a közgyűlésen történő megjelenési szándékáról edző kollégáinknál szíveskedjen mielőbb visszajelezni.

Kelt, Szigetszentmiklós, 2020. augusztus 28.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Üdvözlettel:

Kovács István - SZKSK Elnök

Éliás Gábor

Éliás Gábor

-edző
-
Bak Ferenc

Bak Ferenc

játékos - másodedző
szül: 1986
Szabó Attila

Szabó Attila

szül év: 1974
Kovács Tibor

Kovács Tibor

szül: 1986
Steixner Csaba

Steixner Csaba

szül: 1979
Réczi Károly

Réczi Károly

szül: 1975
Jónás Péter

Jónás Péter

szül: 1980
Sallay Zsolt

Sallay Zsolt

Szül: 1984
Becz Gábor

Becz Gábor

szül: 1986
Becz Pál

Becz Pál

szül: 1974
Szekeres Örs

Szekeres Örs

szül: 1978
Perényi Márk

Perényi Márk

szül: 2000
Spacsek László

Spacsek László

szül: 2001
Megyesi Gábor

Megyesi Gábor

szül: 2000
Orosz Balázs

Orosz Balázs

szül: 2000
Horváth Patrik

Horváth Patrik

szül: 1999
Kuli Imre

Kuli Imre

szül: 1968
Luka András

Luka András

szül: 2000
Gere László

Gere László

Szül: 1985
Kónya Simon

Kónya Simon

Szül: 1974
Fehér Ádám

Fehér Ádám

szül: 2000
Fehér Gergő

Fehér Gergő

szül: 1996
Benkő Benjamin

Benkő Benjamin

szül: 2001
Bondár Dominik

Bondár Dominik

szül: 2000
Dávid János

Dávid János

szül: 2000
Kozma Előd

Kozma Előd

szül: 1990
Szabó Szabolcs

Szabó Szabolcs

szül: 1981
Takács Dániel

Takács Dániel

szül: 1999
Váradi Boldizsár

Váradi Boldizsár

szül: 2000
Varga István

Varga István

szül: 1962
Vas János

Vas János

szül: 1964

SZKSK Támogatóknak

Szponzori, támogatói felajánlásokat várjuk elérhetőségeink bármelyikén!
Igény esetén reklámfelület bérelhető az oldalon!
Részletekért hívja: 0620/991-3922 telefonszámot!

Mérkőzések helyszíne

Térkép

SZKSK elérhetőségek

2310 Szigetszentmiklós
Tököli u. 19. Pf. 154.
kovacsi@vnet.hu